Ustawienia

Ulubione 0
21
05.2024
Św. Jan Nepomucen Mk 9,30–37 
0,00 / 0,00

Wednesday, 15 maja 2024

Okres wielkanocny, J 17,11b-19
Św. Zofia

Na początku tej modlitwy wyobraź sobie, że jesteś obecny z uczniami podczas ostatniej wieczerzy, gdy Jezus modli się za was.

J 17,11b-19
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.

W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa modlącego się do Ojca za swoich uczniów. Nie jest to wydarzenie, które minęło – On nieustannie wstawia się za nami do Ojca. Ponadto w Eucharystii nieustannie uobecniana jest Jego ofiara, dla naszego uświęcenia i jedności. Jezus uczy nas jedności, która szanuje każdą osobę. Jedności, która przez miłość i przebaczenie leczy rany podziałów, która prowadzi do pełni radości. Pomyśl, gdzie w twoim życiu jest potrzebne pojednanie, gdzie z powodu podziałów brakuje radości.

Żyjemy w świecie rozdartym grzechem, który rządzi się logiką egoizmu. To dlatego nie ma zbawienia poza wspólnotą, poza budowaniem jedności. Jezus uczy nas logiki i prawdy jedności, miłości i pokoju. Jest to prawda, która uświęca, którą można poznać tylko idąc drogą świętości, którą wskazuje nam Jezus.

Jezus przekazuje nam swoją własną misję, którą otrzymał od Ojca. Dar, który Bóg ci daje, dar zbawienia, prawdy, jedności i jego owoce - radość i pokój, nie są tylko dla ciebie, ale mają służyć budowaniu wspólnoty i dawaniu świadectwa. Pomyśl o tej misji, którą przekazuje ci sam Jezus. Gdzie w twoim otoczeniu możesz zanieść płynący z Ewangelii dar jedności i radości?


Porozmawiaj z Jezusem o relacjach w twoim życiu, podziękuj za nie, oddaj mu te trudne i wymagające pojednania.


Chwała Ojcu…