Ustawienia

Ulubione 0
21
05.2024
Św. Jan Nepomucen Mk 9,30–37 
0,00 / 0,00

Tuesday, 14 maja 2024

Okres wielkanocny, J 15,9-17 
Święto św. Apostoła Macieja

Wyobraź sobie, jak Jezus mówi, zwracając się bezpośrednio do ciebie. Zatrzymuje się, patrzy, wskazuje, mówiąc: wybieram cię na przyjaciela! Wyobraź sobie, jak brzmi Jego głos - jest cichy, łagodny, a może zdecydowany...

J 15,9-17 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko,  co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Przyjaciel i sługa to dwie zupełnie różne osoby. Inne są ich reakcje i ich  zachowania. Przyjaciel wie, co i dlaczego dzieje się w życiu drugiego przyjaciela. Tak nazywa cię dziś Jezus. Sługa tylko wykonuje zadania. Jak rozumiesz tę różnicę? Zobacz, która postawa jest ci bliższa w relacji z Jezusem.

Bycie przyjacielem, to wspólne pragnienia. Jezus wskazuje na miłość między Nim i Ojcem. Chce, żebyśmy zachowywali przykazania z miłości, nie z lęku czy przymusu. Tak jak On oddaje życie z miłości. Daje najdoskonalszy przykład wypełnienia tego przykazania. Zapytaj Jezusa o Jego pragnienia lub powiedz mu o tym, czego ty dziś pragniesz. 

Jezus wyraźnie mówi, że to On wybiera swoich przyjaciół. On zaprasza do przyjaźni ze sobą. Wybiera ciebie. Pragnie też, aby ta przyjaźń się rozwijała, żeby przynosiła owoce. Pragnie obdarowywać, dawać to, czego potrzebujesz. Przyjrzyj się zaproszeniom, jakie dziś otrzymałeś od Jezusa. Do czego cię zachęca, zaprasza?


Teraz, po usłyszeniu słów Jezusa w Ewangelii, powiedz Mu, czym jest dla ciebie jego zaproszenie do przyjaźni. Możesz powiedzieć też o tym, czego pragniesz, potrzebujesz w tej relacji...


Chwała Ojcu…