Ustawienia

Ulubione 0
21
05.2024
Św. Jan Nepomucen Mk 9,30–37 
0,00 / 0,00

Sunday, 12 maja 2024

Okres wielkanocny, Mk 16,15–20
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Wyobraź sobie, że rozmawiasz ze swoim największym autorytetem. Zanim się pożegnacie, ta osoba przekazuje ci szczególne zadanie.

Mk 16,15–20
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Przed swoim wniebowstąpieniem Jezus wyjaśnia uczniom, jaką nową jakość mają wnosić do świata. Wzywa ich i zarazem uzdalnia do walki ze złem, znajdowania wspólnego języka z braćmi czy modlitwy za chorych. Jako chrześcijanie mamy błogosławieństwo Jezusa do tego, co On sam czynił za życia na ziemi. Mamy naśladować Go w Jego czynach. Pomyśl, w jaki sposób możesz dziś zrealizować to wezwanie.

Jezus mówi uczniom, by głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Może miał na myśli nie tylko ludzi, ale i zwierzęta, rośliny, środowisko? Bóg dał człowiekowi świat, by czynił go sobie poddanym w miłości. Grzech zburzył pierwotną harmonię między człowiekiem a jego środowiskiem, lecz Jezus i tę relację uzdrawia. Pomyśl o swoim małym świecie: miejscu, gdzie mieszkasz, ulicach, po których chodzisz, zwierzętach, które być może masz. Co dla ciebie znaczy głoszenie Ewangelii wszystkiemu, co cię otacza?

Uczniowie odpowiedzieli na wezwanie Jezusa i głosili Ewangelię wszędzie. Dlatego On sam współdziałał z nimi i potwierdzał ich naukę. Kiedy żyjemy w zgodzie z wolą Bożą, Bóg szczególnie błogosławi naszym działaniom. Posłuchaj jeszcze raz Ewangelii i zastanów się, które ze słów Jezus kieruje szczególnie do ciebie. Jak chciałbyś Mu dziś odpowiedzieć?


Spędź tę chwilę z Jezusem, który jest z tobą teraz i zawsze. On obdarza miłością twoje otoczenie również przez ciebie.


Chwała Ojcu…