Ustawienia

Ulubione 0
21
05.2024
Św. Jan Nepomucen Mk 9,30–37 
0,00 / 0,00

Saturday, 11 maja 2024

Okres wielkanocny, J 16,23b–28 
Św. Franciszek de Geronimo

Wyobraź sobie Jezusa, który przekazuje swoim uczniom wiadomość o nadchodzącej godzinie Jego odejścia do Ojca. Spróbuj przyjrzeć się reakcjom uczniów na te słowa.

J 16,23b–28 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca”.

Proszenie o pomoc bywa czasem trudne, bo jest równoznaczne ze zgodą na swoją niemoc czy brak samowystarczalności w jakiejś dziedzinie. Gdy zwracamy się do Boga z modlitwą prośby, to tak jakbyśmy odsłaniali przed Nim bardzo delikatne miejsce w nas i pozwalali Mu pobyć w tej przestrzeni. Jakie uczucia towarzyszą ci, gdy prosisz Boga o wsparcie w sprawach z twojej codzienności?

Jezus mówi, że mamy zanosić prośby do Boga, powołując się na Jego imię. Chrystus chce poprzedzać naszą sprawę, chce jakby zapowiadać ją swojemu Ojcu. Zastanów się, jaką prośbę dziś kierujesz do Boga, i spróbuj ją wypowiedzieć, rozpoczynając od słów: „W imię Jezusa, proszę…”…

Zbliżające się odejście Jezusa może budzić w uczniach strach i niepewność. Dotychczas to On dawał im poczucie bezpieczeństwa przez swoje nauczanie, dokonywane cuda czy zwyczajnie przez swoją obecność. Teraz Jezus wskazuje na Ojca, który kocha każdego, kto jest bliski Jezusowi. Spróbuj przyjrzeć się tym sytuacjom z twojego życia, kiedy trudno było ci dostrzec obecność Jezusa. Jak Bóg dawał ci znać o swojej obecności i opiece?


Na koniec opowiedz Jezusowi o tym, co dotknęło cię najmocniej w Jego słowach. Jeśli chcesz, możesz poprosić o głębokie doświadczenie miłującej obecności Trójcy Świętej w twojej codzienności.


Chwała Ojcu…