Ustawienia

Ulubione 0
21
05.2024
Św. Jan Nepomucen Mk 9,30–37 
0,00 / 0,00

Sunday, 05 maja 2024

Okres wielkanocny, J 15,9-17
VI niedziela wielkanocna

Wyobraź sobie, że jesteś w swoim domu i oczekujesz spotkania z kimś, kto jest ci bliski. Słyszysz dzwonek do drzwi, otwierasz je i otrzymujesz pozdrowienie: „Drogi przyjacielu, cieszę się, że Cię widzę!”. 

J 15,9-17
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko,  co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Jezus mówi swoim uczniom, że ich kocha i chce, żeby oni tę Jego miłość przyjęli. Kiedy ostatnio ktoś okazał ci życzliwość? W jaki sposób to było wyrażone: słowem, gestem czy uczynkiem? 

Pan nazywa apostołów swoimi przyjaciółmi. Chce się z nimi przyjaźnić i chce też, aby oni nawzajem byli dla siebie przyjaciółmi. Okazując uczniom przyjacielską miłość, Jezus daje im przykład tego, jak oni powinni się do siebie odnosić. Co cię najbardziej pociąga w Jezusowej postawie przyjaźni?

Kiedy Jezus zwraca się do swoich słuchaczy, na ogół chciałby poruszyć serce. Poznawanie Jezusa, przyglądanie się temu, jak On działa, zwykle prowadzi do pragnienia naśladowania Go. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, wpatruj się w Jezusa, tak by Go lepiej poznać, by zbudować z Nim jeszcze głębszą relację.


Porozmawiaj z Jezusem o tym, co ta modlitwa powiedziała ci o twojej relacji z Nim. 


Chwała Ojcu…