Ustawienia

Ulubione 0
21
05.2024
Św. Jan Nepomucen Mk 9,30–37 
0,00 / 0,00

Friday, 03 maja 2024

Okres wielkanocny, J 19,25-27
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Na początku tej modlitwy przypomnij sobie swoją mamę albo kogoś, kto się o ciebie troszczył. Wróć pamięcią do tego, jaka była ta osoba. 

J 19,25-27
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Maryja była najbliżej Jezusa od pierwszych chwil Jego istnienia i pozostała z Nim do końca. Teraz stoi pod krzyżem. Podobnie i Jezus objawia swoją miłość, troszcząc się o Matkę, która traci jedynego Syna. Jak ty doświadczasz troski i jak wyrażasz swoją troskę o osoby najbliższe? 

Jan, umiłowany uczeń, otrzymuje od Jezusa niezwykły dar – Jego Matkę. Przez tajemnicę krzyża i my jesteśmy dziedzicami tego daru. Jezus chciał, aby cały Kościół i każdy z nas miał w Jego Matce swoją Matkę. Jesteśmy powierzeni Jej opiece, jak dzieci. W jaki sposób jest obecna w twoim życiu Maryja? Kiedy do Niej przychodzisz? Jaka jest twoja pobożność maryjna? 

Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, stań pod krzyżem, tak jak umiłowany uczeń, obok Maryi. I tak jak on weź Maryję do siebie i  przyjmij Ją do wszystkich swoich spraw. Pozwól, aby uczyła cię kochać, szczególnie najbliższych. Maryja jest Matką pięknej miłości, która jest okazywana i przyjmowana. 


Porozmawiaj teraz z Maryją, jak dziecko z matką, o tym wszystkim co masz w sercu. Możesz też poprosić, aby była z tobą do końca, tak jak była z Jezusem.

 
Chwała Ojcu…