Ustawienia

Ulubione 0
21
05.2024
Św. Jan Nepomucen Mk 9,30–37 
0,00 / 0,00

Thursday, 02 maja 2024

Okres wielkanocny, J 15,9-11
Św. Atanazy

Wyobraź sobie, że spotykasz się z osobą, którą kochasz lub którą bardzo lubisz, a która chce ci powiedzieć coś niezwykle dla ciebie ważnego.

J 15,9-11
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej,  tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”.

Przed męką, podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus przekazuje uczniom to, co najważniejsze. Mówi im, jak bardzo ich kocha. Wskazuje im na Ojca, który jest źródłem Jego miłości. Zachęca, by w niej trwać. Przypomnij sobie osobę, która w twoim życiu przekazała ci najwięcej miłości, ciepła. W jaki sposób to robiła? Co ci przekazywała swoją postawą?

Gdy naprawdę kochamy drugą osobę, słuchamy jej z uwagą, poznajemy jej wrażliwość, pragnienia oraz wartości. Okazujemy jej miłość przez pamięć i szacunek wobec tego, co nam powierzyła. Chcemy również wprowadzać w czyn to, na czym jej zależy. Kto jest taką osobą dla ciebie? 

Prawdziwa miłość zawsze prowadzi do radości, choć nie wyklucza trudnych i smutnych doświadczeń. Jezus przeszedł przez ciemną noc krzyża do pełnej radości zmartwychwstania dzięki sile miłości. Słuchając jeszcze raz Ewangelii, pozwól, aby wypełniła cię Jezusowa radość. 


Na zakończenie tej modlitwy wyobraź sobie jeszcze raz osobę, którą kochasz lub bardzo lubisz. Pomyśl, co chciałbyś dla niej zrobić. 


Chwała Ojcu…