Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Sunday, 14 kwietnia 2024

Okres wielkanocny, Łk 24,35-48
III niedziela wielkanocna

Wyobraź sobie, że teraz, cokolwiek robisz, tuż przy tobie jest Jezus. Być może wchodzicie nawet w interakcje: rozmowę, bliskość, dotyk.

Łk 24,35-48
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego”.

We fragmencie Ewangelii Jezus Zmartwychwstały nagle staje się obecny dla uczniów. Budzi to w nich różne reakcje: strachu, niedowierzania, ulgi. A jaka jest ostatnimi czasy twoja reakcja na obecność Pana przy tobie, czy to w prywatnej modlitwie, czy w osobistym doświadczeniu przyjmowania sakramentów, czy w jeszcze innych okolicznościach?

Na pierwszą reakcję uczniów, pełną strachu i niedowierzania, Jezus odpowiada uspokojeniem, pocieszeniem. I robi to w konkretny sposób: pokazuje im, że ma ciało, które może dotykać, a nawet jeść. Jakie chwile czy wydarzenia stanowiły dla ciebie szczególne doświadczenia takiej realnej, pocieszającej obecności Jezusa?

Pan wskazuje też Apostołom na wszystkie swoje bolesne i chwalebne doświadczenia, oraz na ich sens. Dzieli się przeżyciami ze swoimi uczniami. Ty też możesz podzielić się z Nim tym, co ważnego spotkało cię w ostatnich dniach. Spróbuj popatrzeć na to wszystko z Jego perspektywy i wsłuchać się w to, jak On to przeżywa. Na koniec porozmawiaj z Jezusem o Jego obecności w twoim życiu - jak ją przeżywasz, co z niej czerpiesz, czego w niej potrzebujesz.


Chwała Ojcu…