Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Friday, 12 kwietnia 2024

Okres wielkanocny, J 6,1-15
Św. Juliusz I

Na początku modlitwy poproś Ducha Świętego, by pomógł ci w twojej modlitwie – w twoim spotkaniu z Bogiem, który troszczy się o ciebie.

J 6,1-15
Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?” A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” Jezus zaś rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Jezus zna wielki tłum głodnych myśli, które ciągną się za tobą przez życie. Poprzez chrzest Bóg cały czas żyje twoim życiem. W głębi twojego serca Jezus dostrzega wszystkie zmagania i zaprasza cię, aby spojrzeć na nie z góry, razem z Nim. Obecność Jezusa daje odrobinę dystansu do samego siebie i  tworzy bezpieczną przestrzeń. Nie jesteś sam! Zostań przez chwilę z tą dobrą nowiną.

Zachęta, aby nakarmić swoje strapienia, może być przyczyną niepokoju. Przecież już tyle razy próbowałem sam i to nie wychodzi. Moje „pięć chlebów i dwie rybki” to za mało wobec przytłaczającej siły niechcianych uczuć, wspomnień, problemów. A Jezus wciąż zapewnia, że Jemu to wystarczy. Pozwól swoim zmartwieniom po prostu być i czekać na cud, którego dokona sam Jezus. Spróbuj oddać to wszystko w Jego ręce. 

Cudowne rozmnożenie chleba Jezus rozpoczyna od dziękczynienia. Dzisiaj to dziękczynienie dokonuje się nad tobą i twoją historią. Jezus dziękuje Bogu Ojcu za ciebie, za twoje talenty i umiejętności. Swoim błogosławieństwem nawadnia najskrytsze zakamarki twojego wnętrza. Możesz dołączyć do modlitwy Jezusa. Razem z Nim podziękuj Bogu za całe swoje życie. 


Na koniec pozbieraj ułomki dzisiejszej modlitwy. Nie pozwól, aby cokolwiek z tego cudu zginęło lub zostało zapomniane.Chwała Ojcu…