Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Thursday, 11 kwietnia 2024

Okres wielkanocny, J 3,31-36
Św. Gemma Galgani

Zatrzymaj się na chwilę. Właśnie teraz Bóg chce spotkać się z tobą. Uspokój swój umysł i spróbuj otworzyć się na Jego obecność, gdziekolwiek teraz jesteś.

J 3,31-36
Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

Słowa o posłuszeństwie nie są łatwe. Zazwyczaj nie lubimy być posłuszni, bo mamy wrażenie, że to nas ogranicza, odbiera możliwości i krępuje. Tymczasem Jezus to ktoś, kto kocha nas bezgranicznie i sam stał się dla nas posłuszny. Jego posłuszeństwo ma na celu nas podnieść, obdarować i zbawić, a nie stłamsić, ograniczyć czy upokorzyć. Pomyśl chwilę o tym, czego pragniesz dla osób, które kochasz, które są dla ciebie ważne.

Wierzyć, to znaczy ufać. Wiele naszych grzechów wynika właśnie z braku ufności, ze strachu i ze skupienia wyłącznie na sobie. To lęk nas ogranicza, odbiera możliwości i krępuje, a nie miłość, która daje się bez reszty aż po krzyż. Miłość przynosi wolność, lęk ją odbiera. W jakich obszarach twojego życia potrzebujesz nieco więcej ufności, miłości i odwagi?

Wiara w Syna prowadzi do życia. Zauważ, że Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce, a Ten cały oddaje się w posłuszeństwie Ojcu. Miłość naturalnie chce sobą obdarowywać osobę umiłowaną. Choć Jezus, będąc człowiekiem, również odczuwał lęk, to jednak zwyciężyło w Nim posłuszeństwo w miłości. Stało się to przyczyną naszego zbawienia. Do czego zaprasza cię teraz ta Jezusowa postawa miłości, która przezwycięża lęk? 


Opowiedz Bogu o swoich lękach, ufności i wolności. 


Chwała Ojcu…