Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Wednesday, 10 kwietnia 2024

Okres wielkanocny, J 3,16-21
Św. Magdalena z Canossy

Zauważ, jak światło wydobywa kształty i barwy rzeczy wokół ciebie. Dzięki światłu możesz dostrzec to, co jest. 

J 3,16-21
Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.  Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu”.

Pomyśl o uczuciu w tobie, które trudno jest ci przyjąć. Gdy się pojawia, niepokoisz się i masz ochotę je ukryć. Może nawet osądzasz je jako złe. Spróbuj przemówić do tego uczucia. Co chcesz mu powiedzieć?  

Gdy potępiasz nielubiane uczucia albo je ukrywasz, oddajesz im mroczne panowanie nad sobą. Gdy przybliżasz się do nich i próbujesz je zrozumieć, wówczas spełniasz wymagania prawdy i zbliżasz się do światła. Posłuchaj, co chce powiedzieć ci twoje nielubiane uczucie.

Dając nam swojego Syna, Bóg okazał światu współczucie. Uczucia łączą nas z Bogiem i kształtują wrażliwość na Niego. Również twoje nielubiane uczucie może przyczynić się do wzmocnienia więzi między wami. Nie musisz jeszcze wiedzieć, w jaki sposób. Po prostu zostań z tym pytaniem, słuchając Ewangelii jeszcze raz. 


Jezus zna ciebie i twoje uczucia. Dzięki Jego światłu, możesz je zobaczyć i zrozumieć. Porozmawiaj z Nim i poproś o to, czego teraz potrzebujesz.  


Chwała Ojcu…