Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Tuesday, 09 kwietnia 2024

Okres wielkanocny, J 3,7b-15
Św. Maria Kleofasowa

Właśnie rozpoczynasz osobiste spotkanie z Bogiem. Możesz zadać dziś Jezusowi najbardziej nurtujące pytania. Posłuchaj, co ma ci do powiedzenia. 

J 3,7b-15
Jezus powiedział do Nikodema: „Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”. Na to rzekł do Niego Nikodem: „Jakżeż to się może stać?” Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: „Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”.

Jezus porównuje Ducha Świętego do wiatru, który jest nieprzewidywalny i całkowicie wolny. Nie dotyczą Go schematy i stagnacja. Duch Święty chce nas inspirować, ale się nie narzuca. Człowiek może podążyć za Jego natchnieniem, ale nie musi. Do jakich nowych wyzwań zaprasza cię dzisiaj Duch Święty? Co cię ogranicza, by pójść za tym zaproszeniem?

„Jakżeż to się może stać?” – Nikodem zadaje identyczne pytanie jak Maryja, która dowiaduje się, że ma zostać matką Jezusa. I podobnie jak Ona nie boi się przyznać, że nie rozumie. Zadaje Bogu pytania. Wykształcony faryzeusz, nauczyciel, nie wstydzi się wejść w rolę ucznia. Nie zamyka się w swoich poglądach, ale szuka odpowiedzi. Jakie trudne pytania chciałbyś zadać Jezusowi? Co w twoim sercu jest jeszcze taką niezrozumiałą i zakrytą przestrzenią?


Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym, co było dla ciebie szczególnie ważne podczas tej modlitwy.


Chwała Ojcu…