Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Monday, 08 kwietnia 2024

Okres wielkanocny, Łk 1,26-38
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Wyobraź sobie, że ktoś bardzo ważny odwiedza cię bez zapowiedzi. Ma dla ciebie niezwykłą wiadomość.

Łk 1,26-38
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Anioł wszedł do Maryi – możemy interpretować, że chodziło o jej dom, ale także o jej serce. Maryja miała serce otwarte na kontakt z Bogiem, dlatego anioł wszedł bez problemu, a nawet można powiedzieć – nieproszony. Teraz, podczas modlitwy twoje serce też może otwierać się na Boga. Czym jest  wypełnione w tym momencie? Czego pragnie? 

Anioł, mówiąc do Maryi, dwukrotnie używa słowa „łaska”. Widząc jej zmieszanie, mówi, aby się nie bała. Maryi nieobce były wszelkie ludzkie uczucia. Odczuwała lęk, tak jak każdy z nas. To łaska, którą otrzymała, pozwoliła Jej ten lęk przezwyciężyć i powierzyć swoje życie Bogu. Ty też każdego dnia otrzymujesz łaski. Spróbuj przypomnieć sobie momenty, gdy rosła twoja odwaga, zaufanie do Boga i ufność we własne siły. 

Maryja nie od razu podejmuje decyzję. Ma wątpliwości, więc zadaje pytania. Otrzymuje też odpowiedź, która wyjaśnia jej rozterki. Decyzja mimo wszystko nie jest łatwa i wymaga odwagi. Młoda dziewczyna podejmuje jednak wyzwanie, nie zważając na możliwe konsekwencje – odrzucenie przez Józefa i społeczność, w której żyła. Jakie decyzje stoją obecnie przed tobą? Spróbuj przez chwilę porozmawiać o nich z Bogiem. 


Porozmawiaj szczerze z Maryją o tym, co wydarzyło się na tej modlitwie. Może chcesz Ją o coś zapytać albo poprosić o łaskę za Jej wstawiennictwem?

Chwała Ojcu…