Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Saturday, 06 kwietnia 2024

Okres wielkanocny, Mk 16,9–15
Sobota w oktawie Wielkanocy

Przypomnij sobie wschód słońca, który kiedyś cię zachwycił. Ciemność nocy i szarość poranka zostają przełamane przez pojawiające się na horyzoncie światło. Ogarnia ono coraz większą przestrzeń. 

Mk 16,9–15
Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”

Kiedy Maria Magdalena po raz pierwszy spotkała Jezusa, znajdowała się w sytuacji po ludzku beznadziejnej. A jednak w swojej słabości doświadczyła takiego działania Boga, które całkowicie zmieniło jej życie. Może właśnie dzięki temu, była w stanie przyjąć z wiarą nowinę o zmartwychwstaniu i zanieść ją innym. A ty w jaki sposób doświadczyłeś działania Jezusa w swoim życiu? 

Uczniowie są zamknięci nie tylko w Wieczerniku, ale też w swoim przeżywaniu żałoby. Nie potrafią uwierzyć, że Jezus żyje, a On sam ukazuje się im dopiero po jakimś czasie. W naszych sercach również bywają miejsca zamknięte z powodu braku nadziei i przekonania, że nic nie może się zmienić. Przez jakie osoby, wydarzenia czy Słowo Bóg pokazuje ci inną perspektywę? 

Jezus przychodzi do uczniów i wyrzuca im brak wiary. Zasiada jednak również z nimi przy stole, pozwala doświadczyć swojej obecności. Dopiero później posyła ich, by głosili Dobrą Nowinę. Doświadczenie pustki, niewiary, a potem bycia razem z Panem pozwala głosić Ewangelię w sposób bardziej autentyczny, bo oparty na własnych przeżyciach. Słuchając po raz kolejny Ewangelii, zobacz, że wszystkie twoje życiowe doświadczenia mogą być dla innych pomocą w spotkaniu Jezusa. Porozmawiaj z Jezusem o tym, co było dla ciebie najbardziej poruszające w czasie tej modlitwy. 


Chwała Ojcu…