Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Thursday, 04 kwietnia 2024

Okres wielkanocny, Łk 24,35–48
Czwartek w oktawie Wielkanocy

Przypomnij sobie niespodziewaną wiadomość lub wizytę kogoś znajomego, która wywołała w tobie radość. 

Łk 24,35–48
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego”.

Uczniowie, którym ukazuje się Jezus, są przeniknięci lękiem. Zatrwożeni i pełni wątpliwości nie są w stanie uwierzyć w cud zmartwychwstania. Jezus nie przychodzi jednak do nich z wyrzutem, lecz przynosi im swój pokój. Spróbuj wyobrazić sobie wyraz twarzy i ton głosu Jezusa, który mówi: „Pokój wam”. 

Jezus pozwala, by uczniowie mogli Go dotknąć, a gdy również to nie jest w stanie rozwiać ich wątpliwości, prosi, by dali Mu coś do jedzenia, i wyjaśnia im Pisma. Prowadzi ich od wątpliwości do wiary konkretną drogą. Twoja droga życia z Bogiem również jest dynamiczna, niepowtarzalna i wyjątkowa. Jakie uczucia budzą się w tobie, gdy słyszysz, że Bóg pozostaje otwarty, by dać ci się doświadczyć na różne sposoby?

Na dzisiejsze spotkanie z uczniami Jezus nie wybiera jakiegoś szczególnego miejsca. Przychodzi do uczniów w tym, co jest ich zwyczajnym otoczeniem, spożywając razem z nimi posiłek. Rozejrzyj się wokół. Tu, gdzie teraz jesteś, On również jest obecny i zaprasza do dotknięcia Go i przekonania się!  Posłuchaj ponownie słów Jezusa, który gorliwie nas o tym zapewnia. 


To jest moment, w którym możesz się zwierzyć Bogu z tego, co poruszyło cię podczas dzisiejszej modlitwy. Może są jakieś wątpliwości i niepokoje, którymi warto się z Nim podzielić, a może jest jakieś pocieszenie…? 


Chwała Ojcu…