Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Monday, 01 kwietnia 2024

Okres wielkanocny, Mt 28,8–15
Poniedziałek w oktawie Wielkanocy

Wyobraź sobie, że tu, gdzie teraz jesteś, spotykasz Jezusa, który wczoraj zmartwychwstał. 

Mt 28,8–15
Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: „Witajcie!” One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą”. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: „Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu”. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego.

Kobiety spotkały Jezusa zaraz po tym, gdy uwierzyły aniołowi mówiącemu o Zmartwychwstaniu. Zaskoczenie przechodzi w radość, a z radości wypływa głoszenie Ewangelii. Jezus posyła kobiety, by dzieliły się z innymi swoim doświadczeniem. Jakie masz doświadczenie Zmartwychwstania? W jaki sposób potrafisz pokazać to doświadczenie innym?

Żołnierze również widzieli pusty grób Jezusa. Słyszeli, jak anioł przemawia do kobiet, jednak ostatecznie zdecydowali się kłamać na ten temat innym ludziom. Zastanów się, dlaczego w niektórych sytuacjach jest ci trudno mówić o Ewangelii? Jakie uczucia i myśli powodują, że rezygnujesz z mówienia prawdy o tym, w co wierzysz?  

Jezus chce spotkać się z uczniami w Galilei – w miejscu, w którym rozpoczęła się ich wspólna historia. Zmartwychwstały Jezus, znając swoich uczniów, wie, że właśnie tam Go rozpoznają. Słuchając raz jeszcze słów Ewangelii, zastanów się, jakie miejsca, osoby, wydarzenia, emocje są ważne w twojej historii życia z Jezusem? Dokąd – na świecie czy w twoim sercu – Bóg zaprasza cię do spotkania z Nim. 


Porozmawiaj z Jezusem o Jego Zmartwychwstaniu lub po prostu pobądź ze Zmartwychwstałym.
Chwała Ojcu…