Ustawienia

Ulubione 0
17
07.2024
Św. Aleksy Mt 11,25–27
0,00 / 0,00

Wednesday, 21 lutego 2024

Wielki Post, Łk 11,29-32
Św. Robert Southwell SJ

Rozpoczynając dzisiejsze spotkanie z Bogiem, pozwól sobie na chwilę spokojnego oddechu. Skup swoje myśli na relacji, w jakiej dzisiaj jesteście.

Łk 11,29-32
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

W trakcie życia każdy człowiek doświadcza różnych wydarzeń i etapów, zarówno w rozwoju osobistym, zawodowym, relacjach z innymi. Tak samo jest w życiu duchowym. Okresy poczucia spełnienia, łatwości w przeżywaniu kolejnych dni przeplatają się z takimi, w których masz poczucie nieustannego trudu i walki o kolejny dzień. Jak się czujesz dzisiaj, myśląc o swojej wierze i relacji z Bogiem?

Chrześcijanin jest zaproszony do codziennego nawracania się. Metanoia tak naprawdę oznacza zmianę myślenia. Pokazuje to, że nie tyle mamy kurczowo trzymać się raz sformułowanej myśli, ale nieustannie rozeznawać i poddawać swoje przekonania pytaniom i próbom, by coraz pełniej odnajdywać prawdę. Jak na co dzień współpracujesz z doradcą Duchem Świętym w poszukiwaniu coraz pełniej prawdy? 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus nawołuje do nawrócenia i prosi swoich słuchaczy, by uważnie patrzyli na Jego miłość i Go naśladowali. Pokazuje, że to nie cuda i znaki mają w pierwszej kolejności zbliżać człowieka do Boga, ale właśnie relacja miłości. Ta miłość rozprzestrzenia się potem na ludzi dookoła nawróconego. Słuchając raz jeszcze Jezusa, zapytaj, w jaki sposób dzisiaj okazuje ci swoje oddanie. 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem raz jeszcze o tym, co szczególnie poruszyło cię podczas dzisiejszej modlitwy. 


Chwała Ojcu…