Ustawienia

Ulubione 0
17
07.2024
Św. Aleksy Mt 11,25–27
0,00 / 0,00

Tuesday, 20 lutego 2024

Wielki Post, Mt 6,7-15 
Św. Franciszek i Hiacynta Marto

Właśnie rozpoczyna się twoje spotkanie z Bogiem. Niech ta modlitwa będzie okazją do chwili wytchnienia i odpoczynku.

Mt 6,7-15 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień”.

Bóg wie, czego naprawdę ci potrzeba, zanim o to poprosisz. Ta prawda przemienia modlitwę z „koncertu życzeń” w spotkanie pełne zaufania. Wówczas możesz odkryć przed Bogiem to, do czego trudno ci się przyznać nawet przed sobą. Pozostań przez chwilę przy tej prawdzie, że Bóg zna twoje potrzeby. Możesz powtarzać przy tym słowa: „Przenikasz i znasz mnie, Panie… Przenikasz i znasz mnie…”.

Jezus upomina uczniów, że modlitwa nie może polegać wyłącznie na mówieniu. Gadulstwo potrafi niepostrzeżenie zamienić rozmowę w monolog. Spotkanie jest możliwe tylko wtedy, gdy jest w nim miejsce na mówienie oraz na oczekiwanie odpowiedzi. Zgódź się na ciszę, której będzie towarzyszyć muzyka. Dzięki temu możesz spotkać się ze swoimi myślami oraz z Bogiem, który mówi do ciebie.

Zgoda na ciszę w trakcie modlitwy połączona z prawdą o Bogu, który troszczy się o ciebie, wprowadza nową jakość. Modlitwa przestaje być odmawiana, a staje się przeżywana. Jest jak spotkanie z kimś bliskim, z kim chce się po prostu być. Słuchając Ewangelii, spróbuj usłyszeć te słowa jako przestrzeń spotkania Boga z tobą.

Pomódl się na koniec słowami modlitwy „Ojcze nasz”. Mów do Boga, który cię zna i chce ci odpowiadać.


Chwała Ojcu…