Ustawienia

Ulubione 0
23
02.2024
Bł. Stefan Wincenty Frelichowski Mt 5,20-26 
0,00 / 0,00

Monday, 19 lutego 2024

Wielki Post, Mt 25,31-46 
Św. Konrad z Piacenzy

Weź głęboki oddech. Zostaw na chwilę sprawy, które zaprzątają teraz twoje myśli. Rozpoczynasz właśnie spotkanie z kimś, dla kogo jesteś ważny. 

Mt 25,31-46 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. 

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. 

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego".

Bóg powołuje każdego człowieka do uczynków miłości. Potrzebujący są wśród nas. Głodni dobrego słowa, spragnieni zainteresowania. Jakie uczucia rodzą się w tobie, gdy ktoś prosi cię o rozmowę lub pomoc?

Tylko Jezus jest najwyższym Sędzią, który będzie sądził ludzi z uczynków miłości. W człowieku może rodzić się pokusa sądzenia innych ludzi własną miarą. Jakie uczucia budzą się w tobie, gdy słyszysz te słowa? 

Bóg mówi do ciebie cały czas. W każdej chwili możesz sięgnąć do Słowa Bożego, odmówić krótką modlitwę lub w inny sposób zwrócić się do Niego. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, przyjrzyj się, jak twoje serce reaguje na to spotkanie z Jego Słowem?  

Jeśli chcesz, podziękuj Jezusowi za to spotkanie. Trwaj jak najdłużej w Jego obecności.


Chwała Ojcu…