Ustawienia

Ulubione 0
23
02.2024
Bł. Stefan Wincenty Frelichowski Mt 5,20-26 
0,00 / 0,00

Wednesday, 14 lutego 2024

Wielki Post, Mt 6,1-6.16-18
Środa Popielcowa

Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. To czas spotkania ze swoją głębią i niezwykłą miłością Boga. To wszystko, co teraz niesiesz w sercu, może być treścią tego spotkania. 

Mt 6,1-6.16-18 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

Jezus ostrzega, aby nie spełniać uczynków miłosierdzia na pokaz. Prawdziwa jałmużna jest bezinteresownym darem dla  kogoś potrzebującego. Nie musi mieć wymiaru materialnego. Często może to być twój czas, uwaga skierowana na drugiego. Pomyśl o osobach blisko ciebie. Co mogłoby być twoim bezinteresownym darem dla nich? 

Jezus podpowiada, jaka jest istota modlitwy. Nie chodzi o zewnętrzne i skrupulatne praktyki, którymi możemy pochwalić się innym. Chodzi przede wszystkim o spotkanie z Ojcem. Spróbuj przypomnieć sobie głębokie doświadczenia obecności Boga blisko ciebie. Co wtedy było twoją izdebką? Jakie okoliczności, myśli lub uczucia pomogły ci w tym spotkaniu? 

Jezus zwraca uwagę na motywację, dla której ktoś podejmuje się postu. Można pościć z wielu powodów. Można próbować udowadniać sobie i innym swoją wytrzymałość, ofiarność lub samokontrolę. Możemy pościć, by solidaryzować się z ubogimi. Post może też być pewnego rodzaju ogołoceniem z tego, co niezbędne, by jeszcze mocniej zbliżyć się do Boga, dawcy wszystkiego co mamy. Jaka jest twoja motywacja do postu? 

Ojciec, który widzi twoje serce i najgłębsze pragnienia, odda tobie. Możesz porozmawiać z Nim o swoich obawach i nadziejach.


Chwała Ojcu…