Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Tuesday, 13 lutego 2024

Okres zwykły, Mk 8,14-21
Bł. Jordan

Czasem do modlitwy stajemy pełni radości i pokoju. Innym razem trapią nas różne zmartwienia lub obawy. Każdy stan serca jest dobry, by zaprosić do niego Boga. 

Mk 8,14-21
Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!” A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: „Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?” Odpowiedzieli Mu: „Dwanaście”. „A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?” Odpowiedzieli: „Siedem”. I rzekł im: „Jeszcze nie rozumiecie?”

Uczniowie, będąc z Jezusem, doświadczyli wielu cudów i uzdrowień. Jezus pragnie ich prowadzić na płaszczyźnie duchowej. Pragnie, aby ich serca były skoncentrowane na sprawach Bożych. Jednocześnie troszczy się o nich i odpowiada na ich potrzeby. Jednak uczniowie wciąż wracają myślami do spraw bieżących. Jakie myśli pochłaniają cię na co dzień? 

Jezus wie, że na łodzi brakuje chleba. I właśnie wtedy nakazuje im, by się strzegli kwasu faryzeuszów i Heroda. Kwas jest czymś, co udziela się innym, ma ukryte działanie i staje się widoczne po jakimś czasie. Jezus widzi, jak niszczący wpływ ma faryzejska pobożność oraz polityczna władza Heroda. Dlatego ostrzega uczniów. Bóg chce dzisiaj powiedzieć coś przez to również tobie. Co może być takim kwasem w twoim życiu?

Słuchając ponownie Ewangelii, spróbuj uważnie przyglądać się poruszeniom twojego serca, twoim myślom, uczuciom i pragnieniom. 

Jeśli chcesz, możesz teraz wejść w zupełnie spontaniczny dialog z Jezusem, twoim przyjacielem.


Chwała Ojcu…