Ustawienia

Ulubione 0
17
07.2024
Św. Aleksy Mt 11,25–27
0,00 / 0,00

Tuesday, 06 lutego 2024

Okres zwykły, Mk 7,1–13
Św. Paweł Miki SJ i towarzysze

Rozejrzyj się przez chwilę i popatrz w świeży sposób na to, co cię otacza. Wszystko wokół ciebie jest darem. 

Mk 7,1–13
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie”. I mówił do nich: „Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: «Czcij ojca swego i matkę swoją», oraz: «Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie». A wy mówicie: «Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie» – to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie”.

W rocznicę zawarcia małżeństwa na ogół robimy coś szczególnego. Chcemy w ten sposób podkreślić wyjątkowość tej relacji. Bywa, że mamy też inne drobne, ale częstsze celebracje. Z czasem może się to przerodzić w pewnego rodzaju rytuały, zwyczaje. Wierność i pamięć są znakiem miłości. Pomyśl o podobnym znaku dotyczącym twoich relacji z najbliższymi, ale też relacji z Bogiem.

Każdy taki rytuał ma za zadanie służyć twojej relacji. Podobnie jest też z religią. Czasem jednak zwyczaj religijny staje na przeszkodzie bliskości z Bogiem. Jeśli w relacji romantycznej rytuał będzie tylko przyzwyczajeniem, może uśpić sumienie i ranić bliską osobę. Czy widzisz w swojej relacji z Bogiem coś, co jest tylko martwym gestem wypływającym z powinności? 

Faryzeusze zerwali niemal zupełnie łączność między rytuałem a relacją. Jezus dosłownie nazywa ich obłudnymi aktorami – hipokrytami. Słuchając jeszcze raz Ewangelii, spróbuj dostrzec, jak bardzo Jezusowi zależy na sercu człowieka, a nie na pustych gestach i słowach. 

Poproś Boga o łaskę, której potrzebujesz, żeby być bardziej z Nim i ludźmi w żywej relacji – całym sercem. 


Chwała Ojcu…