Ustawienia

Ulubione 0
23
02.2024
Bł. Stefan Wincenty Frelichowski Mt 5,20-26 
0,00 / 0,00

Sunday, 04 lutego 2024

Okres zwykły, Mk 1,29–39 
V niedziela zwykła

Spróbuj uświadomić sobie dobrze, w jakim jesteś miejscu. Zwróć uwagę na to, jak się tutaj czujesz, a także co teraz widzisz i słyszysz.

Mk 1,29–39 
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i  podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

W ciągu dnia. Pod wieczór, już po zachodzie słońca. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno. Uczniowie starają się być z Jezusem w każdej z tych chwil. Są z Nim w synagodze oraz proszą o uzdrowienie najbliższych. Przyglądają się Chrystusowi przyjmującemu tłumy i szukają Go w samotności. W jakich okolicznościach najczęściej spotykasz Jezusa? 

Synagoga oraz dom rodzinny. Odludzie i sąsiednie miejscowości. Wszędzie tam towarzyszą Jezusowi Jakub, Jan, Szymon oraz Andrzej. Jeśli chcesz, możesz szukać Chrystusa w świątyni oraz we własnym domu. Wybrać się na rekolekcje albo pielgrzymkę. Jakie miejsca dobrze służą twojej modlitwie i relacji z Bogiem?

Fragment Ewangelii opowiada o spotkaniach Jezusa z różnymi ludźmi. Spójrz na tę historię z perspektywy Szymona. Towarzyszy Chrystusowi wspólnie z rodzonym bratem. Są z nim także jego wspólnicy, Jakub i Jan. Idą razem do jego teściowej. Z czasem do drzwi jego domu schodzi się całe miasto. Później jednak Szymon idzie za Jezusem dalej, do innych miejscowości i ludzi, których nie zna. Spróbuj zastanowić się, kto tobie towarzyszy w twoim życiu duchowym?

Jeśli chcesz, możesz porozmawiać teraz z Jezusem jak z przyjacielem o Jego obecności w twoim życiu.


Chwała Ojcu…