Ustawienia

Ulubione 0
17
07.2024
Św. Aleksy Mt 11,25–27
0,00 / 0,00

Sunday, 26 listopada 2023

Okres zwykły, Mt 25,31–46
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Przypomnij sobie znane ci osoby: członków rodziny, przyjaciół, znajomych z pracy. Spróbuj poszukać Jezusa w tej sytuacji, w tym obrazie. 

Mt 25,31–46
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie». Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?» A Król im odpowie: «Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście». Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie». Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?» Wtedy odpowie im: «Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście». I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

Sąd ostateczny to rozliczenie życia, na które składa się wiele elementów.  Prowadzimy życie rodzinne i towarzyskie, uczymy się, pracujemy, wypoczywamy. To wszystko jest ważne, o ile sprowadza się do miłości. W ostatecznym rozrachunku Chrystusa interesować będą nie twoje studia czy praca, ale to, jak kochałeś. Co możesz powiedzieć w twoim dzisiaj o twojej jakości kochania? 

W przedstawionym przez Jezusa obrazie sądu ostatecznego pojawiają się wszystkie narody. Tej rzeczywistości doświadczą obok nas też nasi znajomi i nieznajomi. Do nieba idziemy razem. Świadczymy uczynki miłości wobec innych, a inni pełnią je wobec nas. Kiedy ty doświadczasz pomocy i kiedy pomocy udzielasz, to Jezus jest zadowolony, gdyż On sam wtedy doznaje pomocy. Jak ty przyjmujesz pomoc? 

Jezus zaprasza nas do królestwa, które ma dla nas przygotowane od założenia świata. Aby odnaleźć się w rzeczywistości, w której miłość będzie pierwszym prawem, możemy już teraz się w niej ćwiczyć. Posłuchaj ponownie słów Chrystusa i wyobraź sobie to miejsce pełne miłości, w którym On chce z tobą zamieszkać. Zwróć uwagę, jak jego mieszkańcy traktują siebie nawzajem.

Porozmawiaj z Jezusem jak z mistrzem miłości o tym, gdzie na drodze uczenia się miłości jesteś dzisiaj.


Chwała Ojcu…