04
12.2023
Św. Barbara Mt 8,5–11
0,00 / 0,00

Saturday, 25 listopada 2023

Okres zwykły, Łk 20,27–40
Bł. Alojzy i Maria Quatrocchi

Na początku tej modlitwy przypomnij sobie jakieś piękne i dobre doświadczenie, które – gdybyś tylko mógł – przedłużałbyś w nieskończoność. Spróbuj przypomnieć sobie jak najwięcej szczegółów oraz emocje, jakie ci towarzyszyły. 

Łk 20,27–40 
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa «Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: „Nauczycielu, dobrze powiedziałeś”. I już o nic nie śmieli Go pytać.

W przyszłym świecie według słów Jezusa nie będzie małżeństw, nie oznacza to jednak, że ci, którzy byli w związkach tu, na ziemi, staną się dla siebie mniej ważni. Przeciwnie, będą mogli kochać jeszcze pełniej i jeszcze doskonalej ze względu na pełne podobieństwo do Boga. Nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądać Niebo. Jednak poznając Boga, który nas kocha, możemy spodziewać się rzeczy piękniejszych niż znane nam tu i teraz. Jakie uczucia pojawiają się w tobie, gdy słyszysz o tym?

Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba to przede wszystkim Bóg przymierza. Takiego, które jest wieczne, nie kończy się wraz ze śmiercią ziemską człowieka. Słuchając jeszcze raz fragmentu Ewangelii, możesz pomyśleć o obietnicy, którą Bóg złożył tobie – obietnicy wiecznej Miłości, która jest większa nawet od śmierci i nigdy nie ustaje… 

Na koniec opowiedz Bogu o tym, co najbardziej poruszyło cię w czasie dzisiejszej modlitwy. Możesz poprosić, aby to doświadczenie towarzyszyło ci w ciągu najbliższych godzin.


Chwała Ojcu…