04
12.2023
Św. Barbara Mt 8,5–11
0,00 / 0,00

Monday, 20 listopada 2023

Okres zwykły, Łk 18,35–43
Św. Rafał Kalinowski

Na początku tej medytacji wyobraź sobie niewidomego żebraka i mijający go tłum. Potrzebuje pomocy, ale jest ignorowany, uciszany, odrzucany i wreszcie dostrzeżony przez Jezusa.

Łk 18,35–43
Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: „Jezusie, Synu  Dawida, ulituj się nade mną!” Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?” On odpowiedział: „Panie, żebym przejrzał”. Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

Dzisiejsza Ewangelia wskazuje nam niewidomego żebraka, człowieka pozbawionego wszelkiej nadziei na poprawę swego losu i człowieka, który w swojej biedzie zwraca się do Boga. Kiedy i w jakich okolicznościach przyzywałeś w ostatnim czasie pomocy Boga?

Słowa „Jezusie, Synu  Dawida, ulituj się nade mną!” wykrzykiwane przez niewidomego mimo oporu tłumu są wyrazem jego wiary. Wiary w to, że Bóg może odmienić jego los. Te słowa były potwierdzeniem, że nie zwraca on uwagi na opinię innych w swoich poszukiwaniach Jezusa. Jak reagujesz na głos tych, którzy przeszkadzają ci w twoich poszukiwaniach Jezusa?

Wreszcie dochodzi do spotkania Jezusa i niewidomego. Jezus jednak zamiast go uzdrowić, zadaje niewidomemu pytanie: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. Jezus pyta, dlaczego ten niewidomy Go woła, czego tak naprawdę chce. Jakie są twoje pragnienia, o co ty się modlisz? O co nigdy nie odważyłeś się poprosić Jezusa? 

Porozmawiaj z Jezusem o tym, czego tak naprawdę chcesz. O tym, dlaczego Go poszukujesz. Możesz też poprosić, by On oczyszczał twoje pragnienia i nauczył cię patrzeć na świat Jego oczami.


Chwała Ojcu…