04
12.2023
Św. Barbara Mt 8,5–11
0,00 / 0,00

Friday, 17 listopada 2023

Okres zwykły, Łk 17,26-37
Św. Elżbieta Węgierska

Na początku dzisiejszej modlitwy rozejrzyj się wokół siebie uważnie. Pomyśl, że cała rzeczywistość wokół ciebie jest nasycona obecnością Boga.

Łk 17,26-37
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”. Pytali Go: „Gdzie, Panie?” On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy”.

Przywołane przez Pana Jezusa przykłady są zaproszeniem do czujnego i świadomego przeżywania swojego życia. Codzienna rutyna może sprawić, że tracimy szerokie spojrzenie i zapominamy o tym, co dla nas najważniejsze, o naszych najgłębszych pragnieniach, o źródłach prawdziwego szczęścia. W których sferach swojego życia dostrzegasz możliwość utraty tej szerokiej perspektywy?

Tęsknota za tym, co przeminęło, jest dobrym znakiem, oznacza bowiem, że doświadczyliśmy czegoś pięknego. To ważne, żeby wracać do dobrych wspomnień. Z drugiej strony, przypomniana przez Jezusa żona Lota jest symbolem nadmiernego przywiązania do przeszłości. Przywołaj jakieś dobre wspomnienie. Możesz za nie podziękować i poprosić o łaskę bycia wolnym wobec tego, co było.

Za chwilę usłyszysz po raz drugi dzisiejszą Ewangelię, w której Jezus nawiązuje do tradycji apokaliptycznej. Tradycja ta była związana z wyczekiwanym końcem świata. Wyrażała tęsknotę za nową, lepszą rzeczywistością. Jakie są twoje największe tęsknoty i pragnienia?

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co najbardziej poruszyło cię w dzisiejszej modlitwie. 


Chwała Ojcu…