Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Wednesday, 15 listopada 2023

Okres zwykły, Łk 17,11-19
Św. Albert Wielki

Kolejny dzień w twoim życiu i kolejna okazja, by usłyszeć Słowo Boga. Spróbuj otworzyć się na to, co On do ciebie teraz mówi. 

Łk 17,11-19
Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!” Na ten widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom!” A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: „Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? „ Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

W czasach Jezusa osoby chorujące na trąd były odizolowane społecznie, żyły  na marginesie, poza społecznością. Chorzy wiedzieli, że sami nie zmienią swej doli, dlatego wołali Jezusa, błagając o litość i pomoc. Może i ty czasami bywasz  w jakimś sensie w sytuacji analogicznej do tej, w jakiej znajdowali się trędowaci - masz problemy w relacjach, unikasz ludzi… Co wtedy robisz?  Wołasz Jezusa i prosisz o pomoc, czy raczej tkwisz w beznadziei? 

Jezus każe trędowatym pokazać się kapłanom. Było to konieczne, aby uzyskać od nich urzędowe potwierdzenie uzdrowienia. Ale przecież w momencie, gdy słyszą te słowa, nadal są chorzy. A jednak idą, ufają Mu. Podobnie jak słudzy w Kanie Galilejskiej zaczerpnęli wodę i zanieśli staroście weselnemu. Wszyscy oni zobaczyli, że słowom Jezusa warto ufać, nawet gdy wydają się nielogiczne. Jak jest z twoim zaufaniem do tego, co mówi Jezus?

Jeden z uzdrowionych wraca, aby podziękować Jezusowi. On wie, że to nie sobie zawdzięcza powrót do zdrowia, a dzięki temu również powrót do społeczeństwa i bliskich relacji z ludźmi. Dlatego jest wdzięczny Jezusowi i chwali Boga za otrzymany dar. Za co ty chcesz Mu dziś podziękować?

Jezu, Ty widzisz więcej i dalej niż ja sam. Ty hojnie mnie obdarowujesz, jeszcze zanim to zauważę. Pomóż mi zawsze ufać Twojemu Słowu.


Chwała Ojcu…