04
12.2023
Św. Barbara Mt 8,5–11
0,00 / 0,00

Friday, 10 listopada 2023

Okres zwykły, Łk 16,1–8 
Św. Leon Wielki

Jezus jest przy Tobie. Z dobrocią i życzliwością przygląda się tobie i twoim zajęciom. Odpowiedz Mu swoją uważnością, aby żadne sprawy ani troski nie odciągały cię od Niego. 

Łk 16,1–8 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: «Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać». Na to rządca rzekł sam do siebie: «Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania». Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: «Ile jesteś winien mojemu panu?» Ten odpowiedział: «Sto beczek oliwy». On mu rzekł: «Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt». Następnie pytał drugiego: «A ty ile jesteś winien?» Ten odrzekł: «Sto korców pszenicy». Mówi mu: «Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt». Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości”.

Dzisiejsza przypowieść Jezusa może wydawać się sprzeczna w swojej treści. Pewien bogaty człowiek chwali swojego rządcę, mimo że wcześniej go zganił. Zauważona została zręczność i zaradność. Ludzie często wykorzystują te cechy, by osiągnąć swoje egoistyczne cele, usposobić innych według własnej wizji albo coś otrzymać. Jakie reakcje powoduje w tobie takie zachowanie?

Pan wiele dóbr powierzył swemu zarządcy. Ponadto obdarzył go zaufaniem. Ty również zostałeś hojnie obdarowany przez Boga. Dał ci dobra materialne oraz wyposażył w przeróżne talenty. Rzec można, że także ty jesteś zarządcą wielkiego majątku. Słuchając kolejny raz tekstu Ewangelii, zauważ, co czujesz na myśl, że zostałeś tak obdarowany przez Boga? Jak chciałbyś wykorzystać te dary?

Bóg ufa, że ty nie zmarnujesz Jego darów. Możesz z Nim twórczo przeżywać twoją codzienność, wypełniając ją miłością i dobrem. Porozmawiaj z Jezusem o tym, co rodzi się w twoim sercu.


Chwała Ojcu…