04
12.2023
Św. Barbara Mt 8,5–11
0,00 / 0,00

Wednesday, 01 listopada 2023

Okres zwykły, Mt 5,1-12a
Uroczystość Wszystkich Świętych

Wyobraź sobie nauczającego Jezusa. Znajdź dla siebie miejsce wśród Jego uczniów i skup na Nim swoją uwagę. 

Mt 5,1-12a
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

„Błogosławieni” znaczy „szczęśliwi”. Błogosławieństwa są wezwaniem do szczęścia. Drogi do prawdziwej radości bywają zaskakujące. Wyobraź sobie człowieka, który pozostaje szczęśliwy, choć znajduje się w trudnej sytuacji. Pomyśl o człowieku szczęśliwym, choć chorym, biednym albo lekceważonym. O co chciałbyś go zapytać?

A teraz wyobraź sobie człowieka nieszczęśliwego, który jest wolny, bogaty, zdrowy i poważany. Posłuchaj, na co się skarży.

Wczoraj miałeś wiele okazji, by być szczęśliwym. O niektórych pewnie nawet nie pomyślałeś. Spróbuj dostrzec je teraz. Przypomnij sobie miniony dzień. Do czego dobrego doprowadziły wczorajsze wydarzenia? Co pocieszającego w nich teraz dostrzegasz? 

Każdy może być szczęśliwy. Jeśli chcesz, podziękuj Jezusowi za wydarzenia minionego dnia. Możesz Go poprosić, by pomógł ci dostrzegać i wykorzystywać okazje do szczęścia. 


Chwała Ojcu…