Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Friday, 22 września 2023

Okres zwykły, Łk 8,1-3
Bł. Józef Aparicio Sanz i 232 tow.

Rozglądnij się wokół. Przyglądnij się miejscu, przedmiotom lub osobom, które są w pobliżu. Na pierwszy rzut to wszystko może wydawać się takie zwyczajne. Ale właśnie w tym zwyczajnym otoczeniu rozpoczynasz teraz spotkanie z kimś niezwykłym: z Bogiem. 

Łk 8,1-3
Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

Jezus wyrusza głosić Ewangelię o królestwie Bożym. Ma przed sobą konkretny cel. Właśnie on określa całe Jego działanie. Patrząc na głoszącego Jezusa, przyjrzyj się swojemu głównemu celowi. Popatrz również na motywacje, które pobudzają cię, aby ku niemu zmierzać.

Jezus wyrusza w drogę i nie wie, w jakich sytuacjach się znajdzie. Zachowanie i reakcje Jezusa w różnych okolicznościach stawały się świadectwem Królestwa Bożego. Było to możliwe, ponieważ uważnie wsłuchiwał się w konkretne sytuacje. Takie nasłuchiwanie sprawiało, że potrafił zareagować w adekwatny sposób. W jakich obszarach twojego życia potrzebujesz więcej uważności, słuchania, refleksji? 

Jezusowi towarzyszy dwunastu uczniów i kilka kobiet. Przemieszczają się z miejsca na miejsce. Są świadkami głoszenia Dobrej Nowiny. Dzisiejszy fragment Ewangelii nie mówi nic o wielkich cudach, ani o uzdrowieniach. Uczniowie kroczą za Jezusem w prozie codzienności. Jak wygląda twoja relacja z Jezusem, gdy jest zwyczajnie, prosto, codziennie? 

Na koniec modlitwy możesz opowiedzieć Jezusowi to wszystko, co odkryłeś podczas tej medytacji. Możesz z Nim porozmawiać zarówno o tym, co dobre, jak i o tym, co trudne. 


Chwała Ojcu…