Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Tuesday, 19 września 2023

Okres zwykły, Łk 7,11-17
Św. January

Straty są wpisane w nasze życie. Bez niektórych nie moglibyśmy się rozwijać. Straty są zawsze bolesne, ale niektóre z nich przeżywamy szczególnie dotkliwie. Przypomnij sobie, kiedy utraciłeś kogoś lub coś ważnego w swoim życiu. 

Łk 7,11-17 
Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: „Nie płacz”. Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, przystanęli – i rzekł: „Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!” A zmarły usiadł i zaczął mówić;  i oddał go jego matce. Wszystkich zaś ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: „Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój”. I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.

Nain to niewielka miejscowość w Galilei, położona dość wysoko. Droga 
do miasta jest żmudną wędrówką. Mała, nieistotna osada, trudna droga - to wszystko nie zachęca, żeby iść. Pan Jezus jednak rusza, bo pragnie spotkać kobietę, która Go potrzebuje. 

Bywa, że czujemy się zapomniani, nieistotni. Pan Jezus zna nasze serce i jest z nami w tym doświadczeniu. Jest blisko, kiedy doświadczamy straty, przychodzi z pocieszeniem. W usłyszanym tekście Ewangelii zwróć uwagę na pragnienie Jezusa, które jest wciąż żywe: być blisko ciebie. 

Dla kobiety, która była wdową, syn nie tylko był ukochanym dzieckiem, ale też pomocą i podporą w codziennym życiu. Jego strata stawiała ją w trudnej  sytuacji. Wskrzeszając młodzieńca z Nain, Pan Jezus nie tylko jemu przywraca życie, ale ocala również kobietę. Słuchając kolejny raz tekstu Ewangelii, spróbuj sobie przypomnieć te momenty, gdy Bóg cię ocalił, przywrócił ci radość, napełnił nadzieją... 

Na koniec opowiedz Jezusowi o tym, co cię najbardziej poruszyło w tym spotkaniu. Trwaj w Jego obecności, bez względu na to, jak się dziś czujesz.


Chwała Ojcu…