01
10.2023
XXVI niedziela zwykła Mt 21,28–32
0,00 / 0,00

Wednesday, 13 września 2023

Okres zwykły, Łk 6,20–26
Św. Jan Chryzostom

Wyobraź sobie swoje spotkanie z Jezusem, który chce ci przekazać bardzo ważne słowa. Spróbuj wyciszyć swoje myśli i nastaw się na słuchanie. Pozwól, by Jezus mówił.

Łk 6,20–26
Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: „Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom”.

Dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje Jezusa, który dostrzega życiowe trudności człowieka. Nazywa je po imieniu: ubóstwo, głód, smutek, nienawiść, odrzucenie. Jemu nie jest obojętna ludzka bieda. Zastanów się, do jakich swoich problemów lub problemów wokół ciebie chciałbyś teraz zaprosić Jezusa. 

Zaskakujące jest to, że Jezus błogosławionymi, czyli szczęśliwymi, nazywa tych, którzy doświadczają trudów. Dlaczego? Bo wie, że pokonując je czy zwyczajnie cierpliwie znosząc je dla Boga, człowiek więcej się nauczy i dojrzeje. Spróbuj zastanowić się, które z twoich problemów najtrudniej ci przyjąć? Jakie uczucia towarzyszą ci na myśl, że właśnie przez doświadczenie tych bolączek Jezus chce uczynić cię szczęśliwym?

Jezus zwraca się do uczniów także ze słowami przestrogi. Kieruje je do osób, które szczeście upatrują w dobrach doczesnych. Do czego dąży twoje serce? 

Na koniec opowiedz Jezusowi o tym, co szczególnie poruszyło cię w tym spotkaniu z Jego słowem. Rozmawiaj z Nim swobodnie, jak z najlepszym Przyjacielem.


Chwała Ojcu…