01
10.2023
XXVI niedziela zwykła Mt 21,28–32
0,00 / 0,00

Monday, 11 września 2023

Okres zwykły, Łk 6,6–11 
Św. Jan Gabriel Perboyre

Na początku modlitwy uświadom sobie, że Bóg zawsze jest blisko ciebie. Zna twoje problemy i zadania, z którymi się zmagasz.  

Łk 6,6–11 
W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: „Podnieś się i stań na środku!” Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: „Pytam was: Czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić czy zniszczyć?” I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: „Wyciągnij rękę!” Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.

Zobacz świat z perspektywy człowieka z uschłą ręką. Niepełnosprawność sprawia mu wiele kłopotów. Od trudności przy najprostszych czynnościach po egzystencjalne dylematy i rozpacz. Wydaje się, że ludzie, nawet  liderzy religijni, nie widzieli w tym człowieku prawie żadnej wartości. Posłużył im tylko za narzędzie do oskarżenia Jezusa.

Jezus w sposób zdecydowany wkracza w życie chorego człowieka. Jest pewny tego, co ma uczynić. Trwający szabat i pobożna atmosfera synagogi nie przeszkadzają Mu w udzieleniu pomocy. Nie przejmuje się tym, co pomyślą o Nim faryzeusze. Ryzykuje własną reputację i naraża się na niebezpieczeństwo. A ty w jakich sytuacjach swojego życia doświadczyłeś pomocy Jezusa?

Człowiek z uschłą ręką ma wyjść na środek. Jezus nie robi tego na pokaz albo żeby udowodnić coś faryzeuszom. To chory człowiek i jego problemy są postawione w centrum zainteresowania wszystkich. Tak też jest w twoim przypadku. W centrum zainteresowania Jezusa jesteś ty i twoje problemy. Co najbardziej chciałbyś Mu teraz powiedzieć?

Porozmawiaj z Jezusem o tym, w jaki sposób ty przyjmujesz Jego pomoc i Jego łaskę.


Chwała Ojcu…