Ustawienia

Ulubione 0
17
07.2024
Św. Aleksy Mt 11,25–27
0,00 / 0,00

Sunday, 10 września 2023

Okres zwykły, Mt 18,15-20
XXIII niedziela zwykła

Wyobraź sobie twój Kościół, a więc wspólnotę wierzących, do której należysz. Zobacz, jak wszyscy jesteście razem w ważnym dla ciebie miejscu.

Mt 18,15-20 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Moc i rola wspólnoty są kluczowym przesłaniem Jezusa w tej Ewangelii. Wspólnota, a więc minimum dwie osoby zebrane w imię Jezusa, sprawia, że On też tam jest. Bóg mówi więc, że zaproszenie Go do tworzonych relacji sprawia, że On jest tam w sposób szczególny. Jak wygląda obecność Boga w twoich relacjach? Czy chcesz, aby tam był?

Obecność Boga w relacji sprawia, że mamy znacznie większe możliwości. To, co tutaj tworzymy, to, o co się staramy, ma możliwość trwania nie tylko na ziemi, ale i w niebie. Tymczasowy charakter naszych relacji zostaje zamieniony na wieczny. Zastanawiając się nad więziami, które obecnie masz, wybierz te, które chciałbyś, aby trwały wiecznie.

Tworzenie relacji mających potencjał wieczności wymaga nie tylko chęci obecności w nich Boga. Jezus przekazuje też niełatwą, ale konieczną prawdę o upominaniu. Mówi o wymogu jasnego i zdecydowanego komunikowania, gdy ktoś błądzi lub nas rani. Miłość Jezusa jest wymagająca względem nas i chce też, żebyśmy kochali innych podobnie. To Jego recepta na relacje trwające wiecznie. 

Panie, Mistrzu relacji, naucz mnie być i rozmawiać z innymi w taki sposób, aby nasza więź przetrwała na wieczność. 


Chwała Ojcu…