01
10.2023
XXVI niedziela zwykła Mt 21,28–32
0,00 / 0,00

Wednesday, 06 września 2023

Okres zwykły, Łk 4,38–44
Bł. Michał Czartoryski

Zobacz oczami wyobraźni miejsce pustynne o poranku. Dookoła znajduje się jedynie kilka krzewów i kamieni. Spójrz w dal, na horyzoncie widać zbliżającą się postać. Idzie na spotkanie z tobą. Kogo widzisz? Kim jest ta osoba? Jaki wyraz ma jej twarz?

Łk 4,38–44
Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im.
O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: „Ty jesteś Syn Boży!” Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. 
Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: „Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany”. I głosił słowo w synagogach Judei.

Ludzie przychodzą do Jezusa, nie wiedząc, co ich spotka, ale mają w sobie nadzieję, że zostaną przyjęci. Pan kładzie swoje ręce na każdego z nich i uzdrawia. W tej chwili przyjmuje także ciebie, z otwartymi rękami, aby cię nimi objąć. Jak ty czujesz się dziś, stając przed Panem? Czym jest dla ciebie to spotkanie? 

Gdy Szymon Piotr przyjmuje Jezusa u siebie w domu, zaraz prosi swego Mistrza, aby uzdrowił jego chorą teściową. Często w Ewangelii możemy usłyszeć o tym, jak jedna osoba prosi Jezusa za inną. Za kogo ty dziś chcesz się pomodlić? To może być ktoś, kogo dobrze znasz, a może ktoś, kogo tylko mijałeś na ulicy.

Jezus nie zatrzymuje się w jednym miejscu, lecz idzie dalej. Jest jeszcze wielu, którzy na Niego czekają... Czy widzisz takie obszary w swoim życiu, które wciąż oczekują na to przemieniające spotkanie? Jeśli chcesz, zaproś Chrystusa, w te miejsca twojego życia i opowiedz Mu o nich. 

Jezus idzie dalej, a Jego uczniowie podążają za Nim. Porozmawiaj z Panem o swoich pragnieniach lub obawach odnośnie do tej wędrówki.


Chwała Ojcu…