Ustawienia

Ulubione 0
17
07.2024
Św. Aleksy Mt 11,25–27
0,00 / 0,00

Tuesday, 05 września 2023

Okres zwykły, Łk 4,31–37
Św. Matka Teresa z Kalkuty

Przypomnij sobie sytuację, w której jakiś człowiek udzielił ci pomocy lub gdy widziałeś, że ktoś udziela komuś drobnej lub większej pomocy. 

Łk 4,31–37 
Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie, i mówili między sobą: „Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą”. I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

Ewangelista podkreśla, że słowo Jezusa miało w sobie ogromną moc. Znały ją duchy nieczyste, ale On nie pozwalał im mówić. Moc Jezusa nie polega na wywołaniu strachu, lecz niesie ukojenie. Przypomnij sobie trudniejsze chwile z twojego życia, w czasie których znalazłeś pocieszenie i ukojenie w słowach Pisma Świętego. Jakie to były słowa? Jakie dziś mają dla ciebie znaczenie?

Bywają takie chwile, kiedy bardzo trudno nam stanąć przed Bogiem w prawdzie o tym, co aktualnie przeżywamy. Może nawet odczuwamy silny opór przed zaproszeniem Go do naszego serca. Co dzisiaj jest tą szczególną przestrzenią, do której najtrudniej ci zaprosić Jezusa? Smutek, poczucie winy lub niesprawiedliwości, a może brak zaufania lub lęk przed odrzuceniem?

Zachowanie Jezusa w dzisiejszej Ewangelii jest dobrym przykładem na to, że jest On przeciwnikiem wszystkiego, co zabija w tobie życie – a tym samym relację z Bogiem. To On jest pierwszym, który wychodzi ci naprzeciw, nigdy nie czyniąc ci krzywdy. Jak reagujesz na myśl o tak łagodnym i troskliwym Bogu?

W serdecznej rozmowe postaraj się zwierzyć Jezusowi ze wszystkiego, co odkryłeś w trakcie tej modlitwy. Jeśli chcesz, opowiedz komuś o tym, co Jezus zdziałał w twoim życiu.


Chwała Ojcu…