01
10.2023
XXVI niedziela zwykła Mt 21,28–32
0,00 / 0,00

Saturday, 02 września 2023

Okres zwykły, Mt 25,14–30
Św. Beatrycze z Silvy

Za chwilę usłyszysz jedną z najbardziej znanych przypowieści Pana Jezusa. Na początku tej modlitwy wyobraź sobie, że opowiada ją specjalnie dla ciebie.

Mt 25,14–30
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.
Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: «Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem». Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!»

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: «Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem». Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!»

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: «Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!» Odrzekł mu pan jego: «Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność.
Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów»”.

Każdy człowiek jest obdarowany. Otrzymaliśmy życie, ludzi, z którymi budujemy relacje, takie lub inne uzdolnienia, jakieś rzeczy materialne. Pomyśl o dobru, którego doświadczasz w twoim życiu. Za które dary czujesz w tym momencie największą wdzięczność?

Dzisiejsza przypowieść jest nie tyle o samorozwoju czy przedsiębiorczości, co o królestwie niebieskim. Jezus przestrzega w niej, że największym błędem, jaki możemy zrobić, jest zachowanie dobra, którym zostaliśmy obdarowani, tylko dla samych siebie. W jaki sposób to, kim jesteś i co posiadasz, możesz dziś wykorzystać do budowania dobrych relacji z ludźmi, z którymi żyjesz na co dzień?

Za chwilę jeszcze raz usłyszysz dzisiejszą Ewangelię. Słuchając o obdarowanych sługach, pomyśl o osobach, które spotkasz w najbliższym czasie. Każda z nich otrzymała od Pana unikatowe dary i zdolności. Możesz poprosić Ducha Świętego, żeby pomagał ci je dostrzegać i doceniać.

Na koniec porozmawiaj z Panem Jezusem o tym, co najbardziej poruszyło cię w Jego dzisiejszej przypowieści.


Chwała Ojcu…