Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Friday, 01 września 2023

Okres zwykły, Mt 25,1–13
Bł. Bronisława

Przypomnij sobie z ostatniego okresu wydarzenie, które było trudne dla ciebie i w jakiś sposób cię zaskoczyło.

Mt 25,1–13 
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!» Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie». Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam!» Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was». Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Roztropność w przygotowaniu się na to, co nadejdzie, co może nadejść – taka mogłaby być jedna ze wskazówek Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Zaleca On czuwanie, a więc życie ze świadomością, że nie zawsze będzie tak jak teraz. Wróć do sytuacji ze wstępu do dzisiejszego rozważania. Czego w tej sytuacji dowiedziałeś się o sobie, o twojej zdolności do przyjęcia zmieniającej się rzeczywistości?

Przyjęcie rzeczywistości to otwarcie się na spotkanie z tym, co się wydarza. Akceptacja tego, na co nie mamy wpływu, i podejmowanie decyzji tam, gdzie możemy działać. Co pomaga ci gromadzić siły, zwłaszcza psychiczne i duchowe, do takiej postawy? W jakich okolicznościach szczególnie o tym pamiętasz?

Słuchając jeszcze raz tekstu Ewangelii, spróbuj zobaczyć, ile jest w tobie zapasu oliwy, a więc gotowości do najważniejszego spotkania, spotkania z Jezusem. 

Na koniec możesz pomodlić się o łaskę otwarcia na to, czego Bóg pozwala ci doświadczać w twoim życiu, o dar czujnego odkrywania Go w każdej sytuacji.


Chwała Ojcu…