29
05.2023
Święto NMP Matki Kościoła J 19,25-27
0,00 / 0,00

Wednesday, 31 maja 2023

Okres zwykły, Łk 1,39-56
Święto nawiedzenia Najśw. Maryi Panny

Każde spotkanie zaczyna się od pozdrowienia. Wyobraź sobie dwie pozdrawiające się kobiety. Spójrz na wyraz ich twarzy, gesty i słowa. 

Łk 1,39-56 
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana”. Wtedy Maryja rzekła:
„Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.
Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

W opisie Nawiedzenia wiele miejsca poświęca się przywitaniu dwóch kobiet. Maryja pozdrawia Elżbietę, a Elżbieta jest świadoma swojej reakcji na to pozdrowienie. Kto ostatnio cię pozdrowił, choćby zwykłym „dzień dobry”? Jak wyglądało to przywitanie?

Pozdrowienie Maryi różni się od zwykłego „dzień dobry”. Sprawia, że Elżbieta wydaje okrzyk radości. Czy zdarzyło ci się, że jakieś codzienne słowa również w tobie coś poruszyły? Co może być przyczyną takiej radości, jak u Elżbiety? Uśmiech, gest, słowo, dźwięk twojego imienia?

Maryja, wchodząc w dialog z Elżbietą, dzięki spotkaniu z nią, inaczej patrzy na własne doświadczenie, lepiej je rozumie. Wyraża to w hymnie uwielbienia Pana. Słuchając Ewangelii jeszcze raz, pomyśl o Bogu obecnym w każdym pozdrowieniu. 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym, co przeżyłeś podczas modlitwy. On nie przestaje cię pozdrawiać. Jeśli się uważnie przyjmuje Jego pozdrowienie, coś w człowieku może zatańczyć z radości…

Chwała Ojcu…