Ustawienia

Ulubione 0
23
02.2024
Bł. Stefan Wincenty Frelichowski Mt 5,20-26 
0,00 / 0,00

Tuesday, 30 maja 2023

Okres zwykły, Mk 10,28-31 
Św. Jan Sarkander

Spróbuj w kilku słowach, które ci teraz przyjdą na myśl, określić, kim jest dla ciebie Jezus. Dla ciebie osobiście.

Mk 10,28-31 
Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

Jezus zadał kiedyś swoim uczniom pytanie o to, kim dla nich jest. Każdy z nas musi na nie odpowiedzieć, jeśli chce być uczniem Jezusa. Od tej odpowiedzi zależy nasza gotowość do pójścia za Nim. Czy chcesz dołączyć do apostołów, którzy podążyli za Jezusem, ale wpierw „opuścili wszystko”? Co dla ciebie znaczy: „opuścić wszystko”?

Opuszczenie nie oznacza odrzucenia. Nie musisz porzucać rodziny, bliskich, pracy… Pójść za Jezusem, co nie raz podkreślał sam Chrystus, to pełnić wolę Ojca. A to oznacza robienie tego, co trzeba. Może to oznaczać na przykład konieczność opuszczenia, czyli odłożenia jakiejś aktywności, by móc zaangażować się w opiekę nad chorą matką. Do jakiego działania Bóg może cię zapraszać dzisiaj, w twojej obecnej sytuacji życiowej? Co musiałbyś opuścić?

Słuchając jeszcze raz Ewangelii spróbuj wyobrazić sobie, że obok ciebie znajduje się Jezus, który mówi: „Masz Mnie, a więc masz wszystko”.

Na koniec możesz pomodlić się o odwagę do pójścia za Jezusem. Poprosić o łaskę zaufania Jego prowadzeniu.

Chwała Ojcu…