Ustawienia

Ulubione 0
23
02.2024
Bł. Stefan Wincenty Frelichowski Mt 5,20-26 
0,00 / 0,00

Monday, 29 maja 2023

Okres zwykły, J 19,25-27
Święto NMP Matki Kościoła

Pomyśl o sytuacji, kiedy w twoim życiu pojawiło się cierpienie, jakaś trudność. Jeśli w tym doświadczeniu były z tobą inne osoby, zwróć na nie uwagę.

J 19,25-27
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Dzisiejszą Ewangelię otwiera lista osób, które stały pod krzyżem Jezusa. Najpierw Jego Matka, potem krewna Matki, a więc i krewna Jezusa. Następnie Maria Magdalena i Jan, Jego wierny uczeń. Rodzina i przyjaciele trwają w ciszy pod krzyżem. Nic nie mówią, po prostu są. Co myślisz o takim towarzyszeniu osobie cierpiącej?

Jan zostaje synem Maryi, a Maryja – matką Jana. Ludzie, którzy razem przeżywają trudne sytuacje, stają się sobie bliscy niczym rodzina. Zapewne i ty doświadczyłeś lub doświadczasz jakichś trudności. Zastanów się, czy jesteś w nich sam, czy też przeżywasz je z innymi. Co daje ci albo co może ci dać dzielenie swojego cierpienia z zaufaną osobą?

Jezus przed śmiercią zaopiekował się Maryją. Zapewnił jej opiekę Jana, który wziął ją do siebie, tak jak kiedyś Józef wziął do siebie brzemienną Maryję. Bóg na nowo pokazuje, że troszczy się o tych, którzy Mu zaufali. Przyjrzyj się jeszcze raz tej scenie. Spróbuj zauważyć dobro i nadzieję, które Jezus wprowadza w tę krańcowo trudną sytuację.

Na koniec złóż w ręce Jezusa twoje doświadczenia trudności i cierpienia. 

Chwała Ojcu…