Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Friday, 26 maja 2023

Okres wielkanocny, J 21,15–19
Św. Filip Neri

Wyobraź sobie, że spotykasz się z Jezusem i Piotrem na brzegu jeziora. Jest poranek, a wy właśnie spożyliście śniadanie. Posłuchaj dialogu dwóch przyjaciół. 

J 21,15–19 
Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”.

To trudny moment relacji Piotra i Jezusa. Piotr nosi w sobie jeszcze dźwięk słów, gdy zapierał się swojego Mistrza. Pamięta widok twarzy, który przyprawił go o płacz. Jeżeli mają pozostawać w relacji, to konieczna jest szczerość i otwartość. Spróbuj to odnieść do twojego stosunku do Jezusa. Jak dotychczas wyglądała wasza relacja? Więcej było w niej ucieczki, dystansu czy może momentów bliskości i otwartości? 

Można by oczekiwać, że spotkanie Piotra i Jezusa to ostatni akord pożegnania. Czy da się kontynuować przyjaźń w obliczu zdrady? Tymczasem Jezus nie wypomina upadku, ale pyta o miłość. Jego miłość, nawet mimo zdrady, nie uległa osłabieniu. Jezus pyta, czy Piotr jest w stanie unieść ciężar miłości, której grzech nie nadszarpuje, ale wzmacnia. Spróbuj sobie wyobrazić, że i tobie Jezus zadaje pytanie o miłość. Jaka będzie twoja odpowiedź?

Miłość Piotra i Jezusa ma swój konkretny wyraz. Nie jest to jedynie emocja czy poryw serca. Jezus zaprasza Piotra na wędrówkę. Po drodze może być męczeństwo, ale jej celem jest towarzyszenie Przyjacielowi w głoszeniu Ewangelii całemu światu. Jezus pyta cię dziś, czy chcesz pójść razem z Nim. Co czujesz, gdy myślisz o tym zaproszeniu?

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tej modlitwie. Co było w niej dla ciebie najważniejsze? 

Chwała Ojcu…