Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Thursday, 25 maja 2023

Okres wielkanocny, J 17,20–26 
Św. Grzegorz VII

Zatrzymaj się i przyjrzyj się temu, co teraz zajmuje twoją uwagę. Spróbuj sobie uświadomić, że Jezus jest w tobie, zna twoje myśli i troski i pragnie cię teraz spotkać. 

J 17,20–26 
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

Tekst dzisiejszej Ewangelii odkrywa przed nami pragnienia Jezusa. On modli się, abyśmy mieli z Nim mocną więź, żebyśmy mieli Jego uczucia i Jego pragnienia. Dopuszcza nas do bardzo intymnej relacji ze sobą. Czym jest dla ciebie bliskość z Bogiem? Jakie uczucia rodzą się w tobie, kiedy myślisz, że Jezus czule rozmawia z Ojcem o tobie? 

Jezus mówi Ojcu o swoim pragnieniu, by Jego uczniowie byli w jedności z Nim i ze sobą nawzajem. Więź z Bogiem może zaspokoić wszystkie nasze pragnienia. Kiedy jesteśmy kochani, jesteśmy bezpieczni, a w innych ludziach przestajemy dostrzegać zagrożenie. W których z twoich relacji potrzebujesz więcej Jezusowej obecności?

Jezus pragnie być w nas. Trudno sobie wyobrazić aż taką bliskość. Jezus jest w nas we wszystkim, czego doświadczamy, cierpi w nas i przeżywa w nas radość, kocha w nas i w nas przebacza. Jak w swoim życiu doświadczasz obecności Jezusa? Co porusza twoje serce, kiedy myślisz o twojej relacji z Jezusem?

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym, co najbardziej poruszyło cię w czasie modlitwy.

Chwała Ojcu…