Ustawienia

Ulubione 0
25
04.2024
Święto św. Marka Ewangelisty Mk 16,15–20
0,00 / 0,00

Wednesday, 24 maja 2023

Okres wielkanocny, J 17,11b–19 
NMP Wspomożycielka Wiernych

Wyobraź sobie scenę Ostatniej Wieczerzy – Jezusa i apostołów zgromadzonych wokół Niego przy stole. Znajdź wśród nich miejsce także dla siebie.

J 17,11b–19 
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszymy słowa modlitwy Jezusa, który modli się przy swoich uczniach, tak jakby zależało Mu, by słyszeli każde słowo. Modlitwa ta jest pełna zaangażowania i świadomości, do Kogo jest kierowana. Przyjrzyj się swojej modlitwie. Jaka ona jest w ostatnim czasie? Którą formę modlitwy cenisz najbardziej?

Jezus prosi Ojca o pełną radość dla tych, którzy zostali Mu powierzeni, jakby doskonale wiedział, że czasem w życiu trudno o uśmiech. Tu jednak chodzi o coś więcej niż zwykły uśmiech. Chodzi o radość, która wypływa z nadziei i wiary w to, że Bóg jest blisko i że zależy Mu na każdym człowieku. Spróbuj przypomnieć sobie, co ostatnio wywołało w tobie poczucie takiej głębokiej duchowej radości.

Jezus poświęcił swoje życie, aby człowieka uświęcić w prawdzie. Prawda zawsze wyzwala, nawet ta najtrudniejsza. Prawda o poświęconym życiu Boga dla człowieka także uwalnia. Jaką prawdę o tobie Bóg chce ci objawiać, by czynić cię bardziej wolnym? 

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co najmocniej przemówiło do ciebie podczas tej modlitwy. Trwaj w Jego czułej i bliskiej obecności.

Chwała Ojcu…