Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Tuesday, 23 maja 2023

Okres wielkanocny, J 17,1–11a
Św. Jan Chrzciciel de Rossi

Jezus jest darem Boga Ojca dla ciebie. Posłuchaj dlaczego.

J 17,1–11a
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie”.

Jezus przyszedł na świat, żeby opowiedzieć nam, jaki jest Bóg Ojciec w niebie. Przekazując nam wszystko, co wiedział o swoim Ojcu, Jezus otoczył Go chwałą. Modląc się, słuchając i rozważając Ewangelię, wypełniając obowiązki w pracy i domu, również ty otaczasz chwałą Boga Ojca oraz Jezusa.

Dzięki przyjściu Jezusa na ziemię również ja mogę w jakimś stopniu poznać Boga Ojca, rozważając słowa Jezusa zapisane w Ewangeliach. Jak wyobrażasz sobie Boga Ojca? Jaki On jest w twoich wyobrażeniach? 

Poprzez modlitwę, rozważanie Ewangelii nie tylko otaczasz chwałą Boga Ojca oraz Jezusa. Wyrabiasz w sobie dojrzały obraz Boga, dojrzałe wyobrażenie o Nim. Dojrzały obraz Boga sprzyja rozwojowi twojej osobowości, pozytywnie motywuje cię do działania na rzecz innych. Wspierając innych, dajesz powody ludziom z twojego otoczenia, by i oni z wdzięczności za otrzymane dobro otaczali Boga chwałą.

Jezu, chcę otaczać Cię chwałą za to, że przyszedłeś na świat i przekazałeś mi dobrą nowinę o Bogu Ojcu, który chce mnie wspierać.

Chwała Ojcu…