29
05.2023
Święto NMP Matki Kościoła J 19,25-27
0,00 / 0,00

Saturday, 20 maja 2023

Okres wielkanocny, J 16,23b-28
Św. Bernardyn

Wyobraź sobie, że ktoś właśnie powiadomił cię o możliwości odbudowania relacji z osobą, z którą straciłeś kontakt, a bardzo za nią tęsknisz. Posłuchaj, jak Jezus daje ci taką obietnicę.

J 16,23b-28
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca”.

Uczniowie zgromadzeni w wieczerniku nie wiedzą pewnie, jak istotna jest to chwila, ale Jezus tuż przed swoją śmiercią zostawia im ważne przesłanie. Obiecuje uczniom, że odtworzona zostanie głęboka więź między ludźmi a Bogiem, zerwana przez grzech. Na krzyżu Ojciec odda nam swojego Syna, a Jezus posłuszny Ojcu otworzy wszystkim ludziom drogę powrotną do jedności z Bogiem. Co porusza w tobie obietnica Jezusa?

Kiedy Jezus wrócił do Ojca, uczniowie otrzymali dar Ducha Świętego. Jezus obiecał wielkie owoce Jego działania, które zmaterializowały się w życiu chrześcijan na przestrzeni kolejnych setek lat. Duch Święty pozwalał uczniom Chrystusa poznawać Boga we wszystkim, co przeżywają: w radościach i smutkach, w pięknych relacjach i w modlitwie. Jakie są twoje doświadczenia owoców działania Ducha Świętego?

Święty Ignacy Loyola mówił, że kluczem do prawdziwej więzi z Bogiem jest poznanie, pokochanie i naśladowanie Jego Syna. A kiedy przez Jezusa doświadczymy nieskończonej Miłości Boga, zostajemy zaproszeni do niesienia jej innym ludziom. Gdzie Bóg posyła cię dzisiaj z dotykiem Jego Miłości? 

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co odkryłeś dzisiaj w czasie modlitwy.

Chwała Ojcu…