Ustawienia

Ulubione 0
22
06.2024
Św. Tomasz More Mt 6,24–34
0,00 / 0,00

Thursday, 18 maja 2023

Okres wielkanocny, J 16,16-20
Św. Stanisław Papczyński

Dzisiejsza Ewangelia zachęca do szczerości wobec Jezusa i do radykalnej miłości. Otwórz swoje serce na słowa, które Bóg kieruje dziś do ciebie.

J 16,16-20 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”. Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: „Cóż to znaczy, co nam mówi: »Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie«; oraz: »Idę do Ojca?«”. Mówili więc: „Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada”. Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: „Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: »Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?«. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość”.

Uczniowie nie zrozumieli słów Jezusa. Zamiast zapytać Go wprost, rozmawiają między sobą. To nie poprawia stanu ich wiedzy. Zastanów się, co robisz w sytuacjach, kiedy masz jakieś wątpliwości. Gdzie szukasz odpowiedzi? Czy poza naturalnymi sposobami – jak rozmowy z ludźmi albo czytanie artykułów – pytasz też bezpośrednio Boga?

Chrześcijanin powinien łączyć swoją wiarę z zaangażowaniem w swoje życie w świecie. Czasami mogą nastąpić rozbieżności między tym, co „świat” uznaje za wartość, a tym, co jest najważniejsze dla ucznia Chrystusa. Wtedy dochodzi do sytuacji, o której mówi Jezus: „będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił”. Możesz prosić Ducha Świętego, żeby uczył cię dostrzegać takie sytuacje i uzdolnił do podejmowania radykalnych decyzji w chwilach konfrontacji.

Jezus obiecuje swoim uczniom: „Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość”. To jest istota Dobrej Nowiny. Nie ma Zmartwychwstania bez Krzyża. Ale każdy Krzyż, prędzej czy później, prowadzi do Zmartwychwstania. W jakim obszarze twojego życia potrzebujesz teraz najwięcej tej radości zmartwychwstania?

Na koniec możesz poprosić Jezusa o pragnienie radykalnego zjednoczenia z Nim w twojej codzienności.

Chwała Ojcu…