29
05.2023
Święto NMP Matki Kościoła J 19,25-27
0,00 / 0,00

Wednesday, 17 maja 2023

Okres wielkanocny, J 16,12-15
Św. Paschalis Baylon

Wyobraź sobie, że spotykasz osobę, której bardzo ufasz i przed którą z łatwością się otwierasz. Szczerze mówisz jej o tym, co teraz przeżywasz. 

J 16,12-15 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.

Aby poznać siebie i Boga, potrzebujemy między innymi nazwać i zaakceptować, co czujemy, a następnie odnaleźć w tym Stwórcę. Jezus zaprasza nas dzisiaj, by stanąć w prawdzie. Jakie uczucia nosisz w sobie? W których z nich rozpoznajesz Jego głos?

Najczęściej bywamy przekonani o prawdziwości tego, co myślimy. Uważamy, że nasze twierdzenia o świecie i ludziach są jak najbardziej słuszne. Uczniowie Jezusa też tacy byli. Chrystus dobrze o tym wiedział i nie konfrontował ich zbyt szybko z tym, co mogłoby być dla nich zbyt trudne. Spokojnie towarzyszył im w procesie dojrzewania i duchowego wzrostu. Popatrz wstecz na swoją drogę duchową. Gdzie dostrzegasz to spokojne Jezusowe towarzyszenie? 

Istnieją prawdy o nas samych lub o innych ludziach, których nie chcemy znać. Nieświadomie bronimy się przed nimi i ich unikamy, bo powodują w nas lęk lub sprawiają ból. Jezus rozumie nasze wewnętrzne konflikty i dlatego posyła nam Ducha Prawdy, który pomaga nam być autentycznymi i szczerymi wobec siebie samych i innych. W jaką sferę życia chciałbyś Go dziś szczególnie zaprosić?

W chwili ciszy przyjmij dar Ducha Świętego, Ducha Prawdy. Pozwól, by Jego obecność cię wypełniła. On zna cię najlepiej i wie, czego potrzebujesz. 

Chwała Ojcu…