29
05.2023
Święto NMP Matki Kościoła J 19,25-27
0,00 / 0,00

Tuesday, 16 maja 2023

Okres wielkanocny, J 17,20-26 
Święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski

Dzisiejsza Ewangelia wspomina zachowanie Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Wsłuchaj się w jej słowa i wyobraź sobie tę scenę.

J 17,20-26 
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

Jezus okazuje swoją miłość do Ojca oraz do swoich uczniów. Jego słowa pokazują, jak wiele uczniowie dla Niego znaczą. Pomyśl o ważnych dla ciebie osobach. Może szczególnie o tych, którzy żyją z dala od Kościoła lub poszukują Boga. Co możesz zrobić, żeby wasze relacje były głębsze? 

Jezus modli się za tych, którym Jego uczniowie będą głosić Dobrą Nowinę. Głoszenie to nie tylko słowa, ale i sposób życia. Jezus bardzo ufa uczniom, że swoim życiem będą prowadzili innych do zbawienia. Pomyśl teraz o swoim codziennym życiu. Czy widzisz w nim działającego Boga? Gdzie dostrzegasz Jego działanie najbardziej, a gdzie nie dostrzegasz go w ogóle?

Jezus pragnie zbawienia dla każdego człowieka. Pragnie być obecny i żywy w życiu tych, którzy uwierzą. Przez pryzmat twojego życia ludzie budują swoje opinie o wspólnocie Kościoła. Przez swoje codzienne wybory i zachowanie możesz zbliżać innych do Boga. Możesz pomóc tym, którzy są zagubieni, szukają właściwego kierunku.

Teraz możesz podziękować Jezusowi za Jego obecność w twoim życiu i poprosić Go o wierność i odwagę do bycia Jego uczniem każdego dnia..

Chwała Ojcu…